นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ไบเออร์ ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการใช้งานผ่านเว็บไซต์ของเราเป็นอย่างดี และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเคร่งครัด เราจึงต้องการให้ท่านได้รับทราบว่ามีข้อมูลใดบ้างที่เราจัดเก็บไว้และมีข้อมูลใดบ้างที่เราไม่ได้จัดเก็บไว้ นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จะแจ้งให้ท่านรับทราบถึงมาตรการในรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลของเรา

การจัดเก็บข้อมูล

ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ของเราได้โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งนี่เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้งานผ่านเว็บไซต์ของเรา

เว้นแต่ในกรณีที่ท่านร้องขอให้เราจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่ท่าน เมื่อท่านใช้เว็บไซต์ของเรา ข้อมูลของท่านอาจถูกจัดเก็บไว้เนื่องด้วยวัตถุประสงค์ด้านปลอดภัยหลายประการ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจประกอบไปด้วยชื่อของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของท่าน เว็บไซต์ที่ท่านใช้เพื่อลิงก์ไปยังไซต์ของเรา เว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชมจากไซต์ของเรา และไอพีแอดเดรสของท่าน ข้อมูลดังกล่าวสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ แต่เราจะไม่นำข้อมูลไปใช้โดยมิได้รับความยินยอมจากท่านก่อน เราใช้ข้อมูลเหล่านี้เป็นบางครั้งเพื่อวัตถุประสงค์เชิงสถิติ แต่จะเก็บข้อมูลของผู้ใช้แต่ละท่านแบบไม่ระบุชื่อเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกส่งต่อให้ผู้อื่นเพื่อใช้ในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่ท่านตามที่ท่านร้องขอ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่ได้รับความยินยอมจากท่าน เราจะนำใช้มาตการในเชิงเทคนิคและมาตรการตามมาตรฐานขององค์กรเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่จะนำไปใช้เป็นไปตามระเบียบการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลของเรา

การจัดเก็บและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ข้อมูลแก่เราผ่านการลงทะเบียน, การกรอกแบบฟอร์มหรืออีเมลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ, การติดต่อสอบถามหรือการขอเอกสารเกี่ยวกับการสั่งซื้อ และสถานการณ์อื่นๆในรูปแบบเดียวกันซึ่งท่านได้ตัดสินใจที่จะให้ข้อมูลแก่เราเท่านั้น

ฐานข้อมูลและเนื้อหาของข้อมูลจะได้รับเก็บรักษาไว้ในบริษัทของเราในรูปแบบของการประมวลผลข้อมูลหรือดาต้าเซิร์ฟเวอร์ซึ่งจะทำหน้าที่และรับผิดชอบแทนเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สามารถถูกส่งผ่านโดยเราหรือโดยตัวแทนของเราเพื่อให้บุคคลที่สามได้นำไปใช้งานไม่ว่าจะโดยในรูปแบบใดๆก็ตาม เว้นแต่เราจะได้รับความยินยอมจากท่านหรือถูกร้องขอทางกฎหมายเพื่อให้ดำเนินการดังกล่าว

เราจะรักษาไว้ซึ่งการดูแลและรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้เปิดเผยต่อเรา บางส่วนของข้อมูลเหล่านี้อาจถูกจัดเก็บไว้หรือประมวลผลในคอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่ในเขตอำนาจรัฐอื่น เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างไปจากเขตอำนาจรัฐที่ท่านอาศัยอยู่ ในกรณีนี้เราจะทำการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่ามีการคุ้มครองข้อมูลอย่างเหมาะสมต่อการนำไปใช้เพื่อประมวลผลข้อมูลในประเทศนั้นๆเพื่อรักษาไว้ซึ่งการคุ้มครองข้อมูลที่เทียบเท่าเขตอำนาจรัฐในประเทศที่ท่านอยู่

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ข้อมูลที่จัดเก็บจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการตามที่ท่านร้องขอเท่านั้น หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามคำยินยอมของท่าน เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับเปิดช่องให้ทำได้หรือได้รับอนุญาต

สิทธิการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูล

ท่านมีสิทธิตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บไว้ในระบบของเราเพิ่มเติมได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่ข้อมูลล่าสุดหรือไม่ถูกต้อง เพียงส่งอีเมลของท่านไปยังที่อยู่ตามที่พิมพ์ไว้ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่อยู่ด้านล่าง

สิทธิบอกเลิกการบริการ

ท่านมีสิทธิขอถอนคำยินยอมของท่านได้ทุกเมื่อสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจจะนำไปใช้ในอนาคต เพียงส่งอีเมลไปยังที่อยู่ตามที่พิมพ์ไว้ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่อยู่ด้านล่าง

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตราบนานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านการบริการตามที่ท่านร้องขอหรือตามคำยินยอมของท่าน เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับเปิดช่องหรือได้รับอนุญาต (เช่น ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับคดีความที่ยังไม่สิ้นสุด)

การใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้สิ่งที่เรียกว่า “คุกกี้” ซึ่งคือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกจัดเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ผ่านเบราว์เซอร์ของท่าน คุกกี้เป็นที่เก็บข้อมูลบางอย่าง (เช่น ภาษาที่ท่านเลือกใช้ การตั้งค่าเว็บไซต์ของท่าน) ซึ่งเบราว์เซอร์ของท่านจะส่งต่อมาให้เราเมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์เราในครั้งต่อไป (ขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานคุกกี้)
เราใช้คุกกี้ 2 ประเภท : (1) คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางเทคนิค โดยปราศจากสิ่งที่ทำให้ฟังก์ชั่นการทำงานของเว็บไซต์เราลดลง และ (2) คุกกี้ตัวเลือก

การรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูล

ไบเออร์ มีมาตการด้านการรักษาความปลอดภัยในเชิงเทคนิคและองค์กรเพื่อคุ้มครองข้อมูลของท่านจากการจัดการกับข้อมูล การสูญหาย การทำลาย หรือการเข้าถึงข้อมูลโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ท่านได้ให้ไว้กับไบเออร์ จะถูกเปลี่ยนจากข้อความเป็นรหัสเพื่อป้องกันบุคคลที่สามนำนำข้อมูลไปใช้แบบผิดวัตถุประสงค์ มาตการด้านการรักษาความปลอดภัยของเราจะปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับการพัฒนาในรูปแบบใหม่ ๆ ทางเทคโนโลยี

Google จะวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของเราในนามของเรา เราใช้คุกกี้ตามที่ได้อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในตารางด้านบนเพื่อจุดประสงค์นี้ ข้อมูลที่รวบรวมโดย Google เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา (เช่น URL อ้างอิง หน้าเว็บของเราที่คุณเยี่ยมชม ประเภทของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าภาษา ระบบปฏิบัติการ ความละเอียดหน้าจอของคุณ) จะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google ในสหรัฐอเมริกาเพื่อจัดเก็บและวิเคราะห์ ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องจะถูกจัดเตรียมไว้ให้เราในรูปแบบนิรนาม ข้อมูลการใช้งานของคุณจะไม่เชื่อมต่อกับหมายเลขที่อยู่ IP แบบเต็มของคุณในระหว่างกระบวนการนี้ เราได้เปิดใช้งานฟังก์ชั่นการลบข้อมูลการระบุ IP ของเว็บไซต์ที่นำเสนอโดย Google ซึ่งจะลบข้อมูล 8 บิตหลักสุดท้าย (ประเภท IPv4) หรือข้อมูล 80 บิตหลักสุดท้าย (ประเภท IPv6) ของที่อยู่ IP ของคุณหลังจากการถ่ายโอนข้อมูลแต่ละครั้งไปยัง Google นอกจากนี้ Google ยังได้รับการรับรองภายใต้ EU-US Privacy Shield ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าการประมวลผลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลโดย Google ในสหรัฐอเมริกานั้นมีการปกป้องข้อมูลในระดับที่เพียงพอ

คุณสามารถเพิกถอนการยินยอมให้ใช้การวิเคราะห์เว็บได้ตลอดเวลา ไม่ว่าโดยการดาวน์โหลดและติดตั้งปลั๊กอิน Google Browser ที่ให้มา หรือโดยการจัดการด้านความยินยอมของคุณตามตารางด้านบนซึ่งในกรณีนี้จะมีการยกเลิกคุกกี้ ตัวเลือกทั้งสองจะป้องกันแอปพลิเคชันของการวิเคราะห์เว็บเอาไว้ ตราบเท่าที่คุณใช้เบราว์เซอร์ที่คุณติดตั้งปลั๊กอินและไม่ได้ลบตัวเลือกการไม่ใช้คุกกี้ออก โดยสามารถดูได้จากตารางด้านบน

สำหรับข้อมูลจาก Google Analytic ที่ให้มาคุณสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ Google Analytics Terms of Service, Google Analytics security and privacy principles, และ Google Privacy Policy

การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน

เรา่ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กด้วย เราจะไม่เก็บจัดเก็บ ประมวลผล หรือใช้ข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์ของเราที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ทราบว่ามีอายุต่ำกว่า 13 ปี โดยปราศจากคำยินยอมจากผู้แทนตามกฎหมายของเขาหรือเธอ ผู้แทนตามกฎหมายดังกล่าวมีสิทธิเข้าไปตรวจสอบข้อมูลที่เด็กให้ไว้ และ/หรือมีสิทธิเข้าไปลบข้อมูลที่ต้องการออกไปได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคำร้องขอ

ติดต่อเรา

ผู้จัดการฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
130/1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
อีเมลล์: dpo.sg@bayer.com

เราจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราบ้างเป็นครั้งคราวตามการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของการใช้อินเทอร์เน็ต จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในกรณีที่จำเป็น