เม็ดฟู่วิตามินซี 1,000 มก.
พร้อมแร่ธาตุสังกะสี

ทั้งวิตามินซี และสังกะสีมีความจำเป็นต่อกลไกของร่างกาย
ในการป้องกันและต้านทานโรค

Redoxon and Redoxitos vitamin supplements for kids and adults

วิตามินซี และสังกะสี (ซิ้งค์)
เป็นสารที่จำเป็นต่อร่างกาย

เม็ดฟู่วิตามินซี 1,000 มก.
พร้อมแร่ธาตุสังกะสี

ป้องกันและรักษาอาการขาดวิตามิน ซี และสังกะสี ในภาวะที่ร่างกายต้องการเพิ่มขึ้น ได้รับไม่เพียงพอหรือมีความเสี่ยงว่าจะมีการขาดเกิดขึ้น ทั้งวิตามินซี และสังกะสีมีความจำเป็นต่อร่างกายในการป้องกันและต้านทานโรค

  • ชนิดเม็ดฟู่
  • ละลายน้ำง่าย
  • ผู้ใหญ่และเด็กอายุมากกว่า 12 ปี รับประทานวันละ 1 เม็ด เมื่อต้องการ หรือตามแพทย์สั่ง
  • เลขทะเบียนตำรับยา 2C 8/51

 

 

 

 

 

 

เม็ดฟู่เรด็อกซอน ซิ้งค์

ให้วิตามินซี 1,000 มก. พร้อมแร่ธาตุสังกะสี (ซิ้งค์)

 

 

 

วิตามินซี และสังกะสี (ซิ้งค์)
มีความจำเป็นต่อกลไกของร่างกายในการ

ป้องกันและต้านทานโรค

เรด็อกซอน ซิ้งค์ ป้องกันและรักษาการการขาดวิตามินซีและสังกะสีในภาวะที่ ร่างกายต้องการเพิ่มขึ้น ได้รับไม่เพียงพอหรือมีความเสี่ยงว่าจะมีการขาดเกิดขึ้น

เภสัชพลศาสตร์